Keutenberg

Ecotuin


VoedselbosjeVoedselbos (foodforest) is een moderne manier van voedselproductie maar grijpt toch terug naar de meest elementaire vorm: de mens die in zijn natuurlijke omgeving voedsel oogst zonder deze omgeving te beschadigen. Bij het scheppen van nieuwe voedselbossen is het de bedoeling om van beschadigde landbouwgebieden weer evenwichtig natuurlijk landschap te maken.

Het kan niet zo zijn dat waardevolle natuur of landschap (goudgroen of natura 2000) gebruikt wordt voor nieuwe voedselbossen. Dat zou een degradatie van dat gebied zijn omdat voedselbossen bedoeld zijn voor productie. Natuurlijk is bij een voedselbos de kwantiteit van de opbrengst wat lager, er wordt minder geproduceerd. Daar tegenover staat wel een geweldige kwalitatieve sprong, een kunstmest en pesticidevrij product van een land dat volledig ecologisch intact is.

Wij hebben een klein deel van onze tuin ingericht als een voedselbos. U zult in onze Tuinblog hierover lezen met toelichtende foto's. Wij ondersteunen deze beweging.