Keutenberg

Bed and Breakfast en Ecotuin

                           
Ecotuin 


Ecotuin Keutenberg bestaat uit vier delen:
- de eetbare sierweide
- de sierlijke moestuin  
- het geurig kruidenveld 
- een tiny food forest 


Alle tuinen worden ecologisch verantwoord onderhouden.
We verstaan onder ecologisch tuinieren: 'werken volgens natuurlijke principes'.
Dit betekent:
- geen chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen.
Klik op slakkenwal voor een video met meer uitleg over het tegengaan van slakken.
- de bodem voeden: gebruik van organische voedingsstoffen die langzaam vrij komen.
- een grondbewerking die de bodemstructuur niet verstoord.
Klik op grelinette voor een video met meer uitleg over ecologisch verantwoorde grondbewerking.
- het bodemleven in takt laten.
Klik op bodemleven voor een video met meer uitleg over hoe het bodemleven in takt kan blijven.
- zorgen voor een grote diversiteit. Planten kunnen elkaar helpen bij de groei en voorkoming ziekten en plagen.
- in harmonie met de omringende omgeving. De tuin vormt één geheel met het landschap er omheen en geeft ruimte aan flora en fauna.

Ecotuin Keutenberg heeft een Velt certificering.

Klik op
 Ecotuin Keutenberg voor een beschrijving in een aparte pdf: 'een ontdekkingsreis door de gehele tuin'.